Yükleniyor...

FARKI YARATAN İLETİŞİMDİR...

Şirketlerin iç ve dış müşterileri ile iletişim ihtiyaçlarını dünyadaki hızlı değişim paralelinde karşılamak için paydaşlar tarafından gerek kişi gerekse kurumların daha samimi, şeffaf ve güvenilir bir ortak olarak algılanması amacıyla iletişim dünyasında her zamankinden çok diyalog ve etkileşim içinde olunması gerektiği düşüncesinden hareketle hizmetlerimizi sunuyoruz.

Danışmanlık

PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

Rekabetin günden güne arttığı ve hızlandığı dünyada markaların tüketici ile buluşması, stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, konumlandırılması, müşteri sadakati ve müşteri deneyimi konularında markalar için yol haritası çiziyoruz.

Günümüz dünyasında farklılaşmak, yalnızca fiyat rekabetiyle kârlılığı azaltmak yerine, marka için yeni hikayeler yaratarak, markanın gücünü müşteriye hissettirmek; her iki tarafın da kazanımlarını artırmaya dair yeni bakış açıları geliştirmek üzerine çalışıyoruz.

Markaların değerlerine, amaçlarına, tutkularına, heyecanlarına ortak oluyor, bu heyecanla marka değerini artırmak için çalışıyoruz.

PAZARLAMA DANIŞMANINA NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYARSINIZ?

 • Mevcut müşterilerle olan ilişkileri ve sadakati artırmak istediğinizde
 • Yeni pazarlara açılmak ve yeni müşteriler kazanmak istediğinizde
 • Pazarlama departmanını yeniden yapılandırmak istediğinizde
 • Pazarlama departmanını harekete geçirmek istediğinizde

DANIŞMANLIK ALANLARI:

 • Firmanın pazarlama faaliyetlerinin kurumsallaşmasını sağlamak
 • Pazarlama departmanı oluşturmak
  • İstihdam görüşmeleriyle pazarlama kadrosunun kurulması
  • Departman organizasyon şemasının oluşturulması
  • Görevlendirmelerin ve iş süreçlerinin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi
  • İş tanımlarının hazırlanması
  • İlgili departmanlar ile iletişim toplantıları yapılması
  • Raporlamalar
 • Stratejik pazarlama planı kurgulamak
  • Şirket hedefleriyle birlikte pazarlama stratejisinin kurgulanması
  • Pazarlama stratejileri doğrultusunda şirketin iletişim planlarının oluşturulması
 • Firmanın pazarlama ile ilgili tüm faaliyetlerine, PR çalışmalarına destek olmak
  • PR için proje yaratılmasına destek olunması
 • Pazarlama aktivitelerinin kurgulanması ve uygulanmasına destek olunması
 • Dijital pazarlama plan ve bütçesini oluşturulması ve iletişim süreçlerini denetlenmesi

PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI SİZE NELER KAZANDIRIR?

 • Hedefe giden yolda, pazarlama faaliyetlerini geliştirmek için uzmanlık, deneyim ve yetkinliğe sahip bir danışmanla birlikte çalışmak
 • Daha geniş ve tecrübeli bir pazarlama perspektifine sahip olabilmek
 • Farklı pazarlama kanallarında deneyim kazanmanıza destek olmak
 • Zaman
 • Maliyet

Danışmanlık
Eğitim

SATIŞ/PAZARLAMA EKİPLERİ İÇİN PAZARLAMA EĞİTİMLERİ

PAZARLAMA EĞİTİMİ

Satış koşullarında değişen dinamikler ve rekabetteki zorluklar, satışta pazar payı ve müşteri bağlılığını artırmak için pazarlama yönetimi ile ilgili pazarlama tekniklerinin öğrenilmesini ve uygulanmasına ait becerilerinin geliştirilmesi amacıyla pazarlama bakış açısını kazanılmasını destekleyen; firmalara özel içerik oluşturarak "Pazarlama Eğitimi" veriyoruz.

B2B PAZARLAMA

Pazarlama departmanında çalışanlar, satış temsilcileri, iş geliştirme uzmanları ve girişimciler gibi işletmelerin pazarlama ve satış süreçlerinden sorumlu olan profesyonellere yönelik olan bir programdır. Eğitimde, B2B alana özgü deneyimler ve bilgiler, iletişim dünyasında B2B gerçekleri ile birlikte sunarak, katılımcıların B2B’deki pazarlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

KURUMSAL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

LİDER GELİŞİM PROGRAMI

Program, hem potansiyel hem de mevcut liderleri daha etkin ve başarılı bir şekilde yönetici pozisyonlarına hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır. Liderlerin, liderlik becerilerini, iletişim yeteneklerini, karar verme becerilerini, problem çözme kabiliyetlerini ve diğer kritik liderlik yeterliliklerini geliştirmelerine destek olmayı hedefleyen bir eğitim sürecidir.
Liderlerin kendilerini sürekli geliştirmelerini ve liderlik rollerini daha verimli be etkili bir şekilde yerine getirmelerini sağlayarak organizasyonun performansını artırmaları da hedeflenir.

ETKİLİ İLETİŞİM VE GERİ BİLDİRİM

Çalışanların ve liderlerin daha iyi ilişkiler kurmasına ve diğer insanlarla daha etkili bir şekilde etkileşimde bulunmasına destek olur; iş yerinde ve sosyal çevrede daha sağlam bağlar kurmayı ve anlayışlı bir iletişim ortamı, daha iyi iş birliği ve uyum oluşturmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda katılımcıların etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine; sözlü ve yazılı iletişim, aktif dinleme, empati ve doğru beden dili gibi iletişim unsurlarını anlamalarına ve uygulamalarına rehberlik eder. İletişimi sürdürebilir kılmak amacıyla katılımcıların geri bildirim verme ve alma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

İŞ YAŞAMINDA PROFESYONEL DAVRANIŞLAR

Çalışanların iş ortamında etik, saygılı, etkili ve profesyonel bir şekilde davranmalarını teşvik eden ve bu becerileri geliştirmelerini sağlayan bir programıdır. İş yaşamında profesyonel davranışlar, bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunarak iş ortamında daha olumlu bir etki yaratmalarını sağlar. İş yerinde profesyonel davranışlar sergilemek, çalışanların iş performansını artırırken işveren ve müşterilere olan güveni ve itibarı da güçlendirir.

KRİZ/ÇATIŞMA/DEĞİŞİM DÖNEMİNDE LİDERLİK

Eğitim programının içeriği, liderlerin stratejik düşünce, empati ve etkili iletişim becerileriyle bu dönemleri yönetmeleri, organizasyonların ve ekiplerin zorlukların üstesinden gelmeleri ve daha güçlü bir farkındalık içinde olmalarına destek olması amacıyla oluşturulmuştur. Kriz, çatışma ve değişim döneminde liderlik, organizasyonların başarıya ulaşmasında kritik öneme sahiptir. Eğitim programı; liderlerin, yaşanan durumun zorluklarına karşı koyması yerine, fırsatları görmek ve takım üyelerini değişime uyum sağlamaya teşvik etmeleri hedefiyle hazırlanmıştır. Liderler, açık iletişim, esneklik, motive edici bir vizyon ve işbirliği ruhuyla değişimi yönetmeye odaklanmalıdır. Böylece, organizasyonlar değişen koşullara uyum sağlar ve rekabet avantajını sürdürme şansına sahip olurlar.

PERFORMANS KOÇLUĞU

Liderlerin ve/veya takım üyelerinin performansını artırmayı keşfetmek için kullanabileceği bir eğitim programıdır. Bu eğitim, koçluk becerilerini kullanarak bireylerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı ve daha iyi bir performans göstermelerini sağlamayı amaçlar. Performans koçluğu, bireylerin hedef belirlemesine, engelleri aşmalarına, güçlü yönlerini kullanmalarına ve gelişim alanlarını geliştirmelerine yardımcı olur.

KOÇLUK PROGRAMLARI

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

İş hayatında, ‘Yönetme’ rolünü üstlendiğimiz anda farkına varmamız gereken ilk nokta hayatımızın her alanında sahip olduğumuz bakış açımızın aslında işe ve takım arkadaşlarımıza karşı davranışlarımızın da temeli olduğudur. Yani hayata nasıl bakıyorsak çoğunlukla ‘iş yaşamımızı da bu şekilde yönetiriz. İş hayatında verimliliğin temeli de aslında takım ile kurduğumuz ilişki ve iletişim kalitesine bağlıdır. İstediğimiz iş sonuçlarına ulaşabilmemiz için yönetim becerileri yetkinliklerinin uygulanmasının yanı sıra beklenen etkiyi yaratmak için bu becerilerin içselleştirilmesi, potansiyelin ortaya çıkarılması için koçluk süreci ile ilerlenir. Koçluk hizmeti alanların üzerinde çalıştıkları konulara ve sahip oldukları fırsatlara farklı açılardan bakabildiğini, düşünme ve karar alma süreçlerinin geliştiğini, ilişkilerde daha etkin olduğunu hem iş hem de özel yaşamlarında kendilerine daha çok güvendiklerini gösteren birçok araştırma bulunuyor. Koçluk hizmeti ile kişiye/kuruma koçluk kültürü kazandırarak, uzun vadede koçluk yaklaşımı ile delegasyon, motivasyon ve kontrol fonksiyonlarının da geliştirilerek yüksek performanslı takımlar yaratma sürecinde destek olmayı amaçlar.

TAKIM KOÇLUĞU

Takım üyelerinin bir araya geldiği ve birlikte oluşturdukları takım kimliğine diğer bir ifade ile sisteme yapılan koçluktur. Takımı bir sistem olarak gören koçlukta, takımın hedeflerine odaklanması, işbirliğinin gelişmesi ve takım iletişiminin güçlenmesi ile sürdürülebilir başarıyı elde eden yüksek performanslı takıma dönüşmesi amacıyla yapılandırılmış bir koçluk hizmetidir.

 • İletişim ve İşbirliğini Geliştirme
 • Takım Performansını Artırma
 • Motivasyonu Artırma
 • Çatışma Yönetimi
 • Karar Verme ve Problem Çözme
 • Takım Üyelerinin Gelişimi
 • Geri Bildirim ve İyileştirme

Sürdürülebilir başarı hedefine sahip takımlar, organizasyonların da daha yüksek verimlilik, işbirliği ve başarı elde etmesine katkı sağlar.

Kurusmsal Koçluk / Mentorluk
Melis Öner PCC Logo

MELİS ÖNER

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Halkla İlişkiler ve Tanıtım yüksek lisans eğitimimi de Marmara Üniversitesi’nde tamamladım.

20 yıllık kurumsal iş hayatımda TRT, Med Yapım, Çekirdek Yapım, Adrena Reklam Ajansı, Merkez Dağıtım Pazarlama, Türk Ytong gibi markaların iş geliştirme ve pazarlama departmanlarında görev yaptıktan sonra Wilo Türkiye’de Türkiye’nin yanı sıra Yakın Doğu bölgelerinden de sorumlu pazarlama koordinatörü olarak pazarlama ve marka süreçlerini yönettim.

Öğrenmeyi ve gelişmeyi seven ve merak eden biri olarak eğitim ve gelişim sürecini iş hayatımda da devam ettirdim. Profesyonel iş hayatım boyunca marka, marka yönetimi, pazarlama, iletişim ve yönetim konularında aldığım birçok farklı eğitimin yanı sıra üniversitelerde iletişim fakültelerinin etkinliklerine ve derslerine konuk konuşmacı olarak katıldım.

2019 yılından beri birçok uluslararası ve yerel firmaya yönetici koçluğu, iletişim eğitimleri ve pazarlama danışmanlığı alanında hizmet veriyorum.

2017’de ICF ve EMCC onaylı Eternal Coaching Academy’den ileri düzey koçluk sertifikamı; 2021’de ise EMCC onaylı “Senior Practitioner” unvanımı, 2023’te ise ICF’ten “PCC” unvanımı aldım. ICF onaylı “Takım Koçluğu” sertifikasına sahibim.

DENEYİMLERİMİZ

LIFE BALANCE EDUCATION
AKADEMİ NDT
TSP MAKİNE
AJANS RAFINE
PILZ
INKA IK
ETNA
İLETİŞİMDE KALALIM!

İLETİŞİM FORMU